Fresh Salmon Brown Rice Sushi

Fresh Salmon Brown Rice Sushi

Regular price $12.50
Unit price  per 
Tax included.

With Avocado